Vodohospodářské stavby

Podílíme se na relizaci vodohospodářských staveb jako jsou:
• zpevňování hrází rybníků
• zpevňování břehů
• opravy splavů, jezů a vyústních objektů na vodních tocích.