Oprava břehů podél řeky

Původní stav

V průběhu realizace

Konečný stav