Přehled realizovaných vodohospodářských projektů

Oprava a regulace koryta potoku Oprava rybníku a přítoků
Typ: vodohospodářské stavby Typ: vodohospodářské stavby
Realizace: 7/2005 - 9/2005 Realizace: 5/2004 - 7/2004
Oprava rybníku a přítoků Oprava břehů podél řeky
Typ: vodohospodářské stavby Typ: vodohospodářské stavby
Realizace: 4/2004 - 6/2004 Realizace: 11/2005
Oprava břehů podél řeky
Typ: vodohospodářské stavby
Realizace: 4/2005