Oprava břehů podél řeky

Původní stav

V průbehu realizace

Konečný stav