Oprava rybníku a přítoků

Původní stav

V průběhu realizace

Konečný stav