Gabiony

Gabionové konstrukce se skládají z drátokamenných prvků tvaru krychle, kvádru, popřípadě matrací. Jednotlivé prvky jsou vyrobeny z kovových sítí, vyplněných lomovým nebo přírodním kamenem, zeminou či recyklátem. Na výrobu svařovaných sítí a spojovacího materiálu je použit speciálně vysoce antikorozně upravený drát (zinek). Umístění spon v gabionu zaručuje odolnost a pevnost přední svislé stěny proti vyboulení a tím je zajištěna tvarová stálost konstrukce. Ke spojení sítí slouží spirály a jako pomocný prostředek k vytvoření požadovaného tvaru gabionové konstrukce se používá montážní drát. Kámen musí být odolný vůči povětrnostním vlivům, neštěpivý a dostatečně tvrdý. Z estetického pohledu se na líc gabionu, takzvanou pohledovou stranu, používá lomový kámen, jehož optimální rozměry jsou jeden a půl až trojnásobkem rozměru oka sítě. Drobnější frakce slouží k výplni mezer.

Současné využití gabionů se vrátilo k prapůvodní myšlence = ochrana krajiny i člověka před přírodními vlivy jako mobilní protipovodňové hráze, při úpravě a rekultivaci hrází, břehů vodních toků a rybníků, nebo při úpravě svahů. V zahradní architektuře se objevily gabiony jako nový prvek pro stavby opěrných zdí, ploty, závětrná zákoutí či schody. Gabióny (treláže) můžete velmi snadno osázet. Jakákoliv zeleň plochu gabionu zjemní a dotáhne stejně jako výsadba na klasické suché zdi. Rostlin, jenž můžete použít, je skutečně mnoho a záleží jen na vás, jakou kombinaci zvolíte. Gabióny také našly uplatnění i v interiérech restauraci či hospod.