Oprava a regulace koryta potoku

Původní stav

V průběhu realizace

Konečný stav